I sentrum for kvaliteten – Häcker testlaboratorium

Fornøyde kunder med perfekt kvalitet. Den høye kvaliteten på Häcke Küchen er resultatet av en hel rekke individuelle kvalitetssikringstiltak. En sentral byggestein i denne kvalitetssikringsprosessen er Häcker testlaboratorium. Her testes farger for UV-bestandighet, beslag for stabilitet eller overflater for holdbarhet. Häcker overgår dermed kvalitetsnivået garantert av leverandøren mange ganger.

Presisjon og bestandighet

Häcker testlaboratoriet sikrer kvalitet, ytelse og sikkerhet. Den er enestående i kjøkkenmøbelindustrien. Dette forbedrer temaet kvalitet ytterligere – fordi testlaboratoriet simulerer praktiske bruksområder.

[Translate to Norwegian:] Drucktest

Klimatester

Atferd mot klimatiske påvirkninger testes.

Kjemiske tester

Testing av reaksjon på kjemiske påvirkninger.

Langtidstester

Tester av atferd under lang belastning.

Overflatetester

Tester av atferden til overflatene ved ulike påvirkninger.

Testlaboratoriet simulerer reelle belastninger
Fagkompetanse innen kjøkkenmøbler

Kvalitet du kan stole på. Det er selvsagt medarbeidere med faglig bakgrunn som håndterer materialtestene. Dette sikrer høy kvalitet på testene og en faglig tolkning av måleverdiene.

Vårt testlaboratorium tilbyr et bredt utvalg med tester. Testene utføres absolutt pålitelig i henhold til ulike standarder med den mest moderne måleteknologien. Dermed får du tilsvarende utprøvde kvaliteter – for å få den beste sikkerhetsfølelsen.

Vi vil ikke og kommer ikke til bare å gjennomføre tester som er i samsvar med standarder her, men vil også kontrollere at vi alltid oppfyller våre egne krav, som ofte er enda høyere.“

Thomas Spilker | Leder for kvalitetskontroll

forskjellige tester
skuffeåpninger
fordampninger/måned
døråpninger
[Translate to Norwegian:] Werk 5

Finn ut mer om vår nye Fabrikk 5

Start en fabrikkomvisning

Campus

Finn ut mer om Häcker Campus nå

Häcker Campus