[Translate to Polski:] Nachhaltigkeit

Zaangażowanie na rzecz ludzi i przyrody

Jako społeczeństwo stoimy w obliczu poważnych wyzwań, które wymagają zrównoważonego myślenia i działania.

Społeczeństwo zrównoważonego rozwoju

Firma Häcker angażuje się na wiele sposobów w projekty społeczne i ekologiczne, aby trwale poprawić warunki życia ludzi, zwierząt i roślin oraz pozostawić nienaruszone środowisko naturalne dla przyszłych pokoleń.

Häcker wspiera projekt "kwiecisty powiat Osnabrück"

Projekt "Blumiger Landkreis Osnabrück" (Kwiatowy Powiat Osnabrück) jest intensywnie zaangażowany w ochronę pszczół i owadów w regionie Osnabrück. Firma Häcker Küchen wspiera ten projekt wysokiej jakości nasionami polnych roślin kwitnących oraz maszynami.

Ochrona owadów

W celu stworzenia pięknych kwitnących łąk również przy nowym zakładzie produkcyjnym w Venne, zorganizowano wielki dzień ochrony owadów. W tym dniu przy wsparciu firmy Häcker Küchen powstało tam ponad 5.000 m2 kwitnących łąk. "Kwitące Venne" zajęło 3 miejsce w sekcji "Obszary miejskie" w ogólnoniemieckim konkursie "Deutschland summt". Ponadto firma Häcker stworzyła na terenie zakładu w Rödinghausen 25.000 m2 i kolejne 15.000 m2 na terenie fabryki w Venne kwitnących łąk w celu ochrony owadów.

Łąka kwietna

Häcker - patronat dla drzew

Drzewa i rośliny mogą magazynować jako biomasa gaz cieplarniany - dwutlenek węgla (CO2), a jako zielone płuca naszej ziemi uwalniają również tlen (O2), przyczyniając się w ten sposób podwójnie do ochrony klimatu. Wspólnie z klientami i partnerami biznesowymi powstaje obecnie mały las pomiędzy stadionem Wiehen a parkingiem szkoły powszechnej w Rödinghausen. Wspólnie z dziećmi ze szkoły podstawowej posadzono tam około 1000 nowych młodych drzew i krzewów.

Przyjazne dla środowiska materiały zabezpieczające ładunki

W transporcie do zabezpieczania ładunków o dużej wartości wykorzystywane są zazwyczaj bloki piankowe i płyty styropianowe. "To można zrobić lepiej", pomyślało kilku kolegów z logistyki firmy Häcker i zaprojektowali nowy, papierowy system zabezpieczania ładunków. Häcker ma teraz stabilne worki papierowe wypełnione rozdrobnionymi odpadami kartonowymi na własnych przyczepach w celu zabezpieczenia ładunku. W ten sposób towar jest doskonale chroniony przy wyśmienitej ochronie środowiska.

[Translate to Polski:] Mitarbeiter
play video

Redukcja CO2 dzięki regionalnym dostawcom

Ponad 50% dostawców firmy Häcker pochodzi z obszaru o promieniu do 50 kilometrów. Zmniejsza to ślad CO2 i umożliwia utrzymanie stabilnych łańcuchów dostaw dla ciągłości w zaopatrzeniu. Wybrani dostawcy muszą spełniać własne kryteria zrównoważonego rozwoju firmy Häcker.

Szyny zamiast ciężarówek

Unikaj pustych przebiegów i odciążaj kierowców. Cel ten doprowadził do uruchomienia udanego projektu pilotażowego w firmie Häcker. W kontekście dostaw na terenie całej Europy Häcker stawia na połączenie transportu drogowego i kolejowego. Pomysł: skrócenie czasu przejazdu ciężarówek na kilkudniowych trasach europejskich poprzez wysyłanie kierowcom w pełni załadowanych naczep koleją do miejsc docelowych. Sprytna koncepcja transportu oszczędza nie tylko czas, ale i emisję CO2.


Sierra Leone

Projekt edukacyjny w Sierra Leone

Häcker Küchen od ponad 10 lat promuje i wspiera Youth Development Program (YDP) w Sierra Leone w Afryce, zapewniając 220 dzieciom doskonałą edukację. Oferuje młodym ludziom wykształcenie zawodowe w różnych zawodach i prowadzi szkołę podstawową dla dzieci. Wielkie zaangażowanie firmy Häcker pozwala na budowę pomieszczeń, zatrudnienie nauczycieli i zakup materiałów dydaktycznych. Ten projekt jest dla nas sprawą serca.

[Translate to Polski:] Sierra Leone
play video

Häcker promuje sport

Poprzez nasze zaangażowanie w piłkę nożną wzmacniamy region i promujemy pracę z młodzieżą.
Nasze zaangażowanie w regionie odzwierciedla się również w naszym wsparciu dla SV Rödinghausen. Praca z młodzieżą jest szczególnie bliska sercu firmy Häcker - na przykład w zakresie kształcenia istnieje wiele kooperacji z firmami partnerskimi, aby odpowiednio wspierać młodych ludzi i towarzyszyć im na ich drodze przez życie.

Zaangażowanie na rzecz dzieci i młodzieży

Häcker jest firmą, która żyje społeczną odpowiedzialnością. Obok ochrony przyrody i środowiska firma Häcker angażuje się również w działalność instytucji społecznych w regionie Rödinghausen. Należą do nich wspierane ośrodki opieki dziennej dla dzieci i młodzieży. Ośrodki te są cenne dla rozwoju młodych ludzi pod każdym względem. Dotyczy to również zdrowej żywności, która jest oczywiście chętnie przygotowywana w dobrze wyposażonej, nowoczesnej kuchni Häcker.


Pracownicy przekazują datki w okresie Bożego Narodzenia

"Paket mit Herz" to akcja wschodnio-westfalskiej gazety "Neue Westfälische". We współpracy z wieloma lokalnymi instytucjami społecznymi, osoby potrzebujące (dzieci i dorośli) piszą listy z życzeniami. Wartość życzeń wynosi ok. 15 - 20 € za sztukę. Pracownicy firmy Häcker wspierają tę akcję co roku w postaci 100 podarowanych paczek. Konkretna pomoc, która przybywa i spełnia życzenia.

Przyjazny dla środowiska: bilet DB i leasing rowerów służbowych

Aby odciążyć środowisko, firma Häcker oferuje swoim pracownikom możliwość dotarcia do miejsca pracy w sposób ekologiczny i bezstresowy. Dzięki nowoczesnemu leasingowi rowerów służbowych, a zwłaszcza zniżkom na bilety kolejowe, wielu pracowników obrało już kurs na zrównoważony rozwój. Oferta ta została entuzjastycznie przyjęta, a dzięki temu emisja CO2 została znacznie zredukowana.

Zaangażowanie w regionie

Häcker jest częścią lokalnej społeczności. Wielu pracowników pochodzi z tego regionu i mieszka tu wraz z rodzinami. Dlatego firma Häcker wspiera również regionalne instytucje, takie jak kluby sportowe, straż pożarną, przedszkola, a także grupy młodzieżowe, ochrony zwierząt i środowiska.

Regionalnie & Social Food

Ponad 50% dostawców firmy Häcker pochodzi z okolicy w promieniu do 50 kilometrów. Dotyczy to w szczególności posiłków w Häcker Lounge, stołówce zakładowej. Pochodzą one na przykład z piekarni Erdbrügger w Bünde. Ale również napoje, owoce i warzywa pochodzą z regionalnego rolnictwa. Ponadto Häcker korzysta wyłącznie wody społecznej Viva con Agua do serwowanią jej naszym gościom. W ten sposób wnosimy istotny wkład w światowe projekty wodne. Häcker oferuje również pyszną kawę z certyfikatem UTZ.

[Translate to Polski:] Nachhaltigkeit Produkt

Produkt zrównoważonego rozwoju 

Odkryjcie Państwo zrównoważone środki, które wdrażamy w naszych kuchniach i urządzeniach do zabudowy. 

Dowiedz się więcej

Firma zrównoważonego rozwoju

Firma zrównoważonego rozwoju 

Dowiedzcie się Państwo jakimi środkami Häcker dostosowywuje firmę do zasad zrównoważonego rozwoju. 

Dowiedz się więcej