Bærekraft

Engasjement for menneske og natur

Som samfunn står vi overfor store utfordringer som krever bærekraftig tenking og handling.

Bærekraft samfunn

Häcker er engasjert i en rekke sosiale og økologiske prosjekter for permanent å forbedre levekårene til mennesker, dyr og planter og etterlate et intakt miljø for fremtidige generasjoner.

Häcker støtter prosjektet "Blomsterende fylke Osnabrück"

Prosjektet “Blomstrende fylke Osnabrück” er intensivt engasjert i å redde bier og insekter i Osnabrück-regionen. Dette prosjektet støtter Häcker Küchen med blomsterengfrø av høy kvalitet og maskiner.

Insektvern

For å skape fine blomsterflater på det nye produksjonsstedet i Venne ble det arrangert en stor insektvernedag. Den dagen ble det opprettet over 5 dekar med blomsterenger med støtte fra Häcker Küchen. “Blomstrende Venne” ble tildelt 3. plass i kategorien “Kommunale arealer” i den landsomfattende konkurransen “Tyskland summer”. I tillegg har Häcker anlagt 25 dekar blomsterenger i området i Rödinghausen og ytterligere 15 dekar blomsterenger i fabrikkområdet i Venne for å verne insektene.

 Blomstereng

Häcker treplatesponsing

Trær og planter kan lagre klimagassen karbondioksid (CO2) og frigjør også oksygen (O2) som de grønne lungene på jorden vår, og gir dermed et dobbelt bidrag til klimabeskyttelse. Sammen med kunder og forretningspartnere skapes det for tiden en liten skog mellom Wiehenstadion og parkeringsplassen til den integrerte skolen i Rödinghausen. Rundt 1000 nye unge trær og busker ble plantet der sammen med grunnskolebarn.

Miljøvennlig materiale til lastsikring

Skumblokker og isoporplater brukes vanligvis i transportbransjen for å sikre høyverdig last. "Dette kan gjøres bedre," mente noen kolleger i Häckers transportlogistikkavdeling og designet et nytt, papirbasert lastesikringssystem. På fabrikktilhengerne har Häcker nå stabile papirsekker fylt med strimlede papprester for å sikre lasten. Dermed blir varene perfekt beskyttet, samtidig som det er helt miljøvennlig.

 Ansatte
play video

CO2-reduksjon via regionale innkjøp

Mer enn 50 % av Häckers leverandører kommer fra en omkrets på 50 kilometer. Dette reduserer CO2-fotavtrykket og muliggjør stabile forsyningskjeder som sikrer forsyning. De valgte leverandørene skal oppfylle Häckers egne bærekraftskriterier.

Skinner i stedet for lastebil

Unngå tomkjøringer og avlast sjåførene. I Häcker førte dette målet til starten på et vellykket pilotprosjekt. Som en del av de europeiske leveransene satser Häckers transportlogistikk på en kombinasjon av lastebil og jernbane. Ideen: Redusere lastebilkjøring på fleredagers Europa-turer ved å sende fullastede semitrailere til destinasjonen med tog. Det smarte transportkonseptet sparer ikke bare tid, men også CO2-utslipp.


Sierra Leone

Utdanningsprosjekt i Sierra Leone

Häcker Küchen har fremmet og støttet Youth Development Program (YDP) i Sierra Leone i Afrika i over 10 år, og har gitt 220 barn en utmerket skoleutdanning. Det tilbys yrkesopplæring i ulike yrkesfag til unge og det drives en barneskole. Häckers store engasjement muliggjør bygging av lokaler, ansettelse av lærere og innkjøp av læremateriell. Dette prosjektet er en hjertesak for oss.

[Translate to Norwegian:] Sierra Leone
play video

Häcker fremmer sport

Med fotballsatsingen vår styrker vi regionen og fremmer ungdomsarbeidet. Tilknytningen til regionen gjenspeiles også i støtten til SV Rödinghausen. Ungdomsarbeid er spesielt viktig for Häcker. Det er mange samarbeidsløsninger med partnerbedrifter innen opplæring for å støtte unge mennesker på en hensiktsmessig måte og følge dem på deres vei gjennom livet.
 

Engasjement for barn og unge

Häcker er et selskap med et aktivt samfunnsansvar. I tillegg til natur- og miljøvern er Häcker også engasjert i sosiale institusjoner i Rödinghausen-regionen. Dette inkluderer støtte til barnehager og ungdomssentre. Disse fasilitetene er verdifulle i alle henseender for utviklingen av unge mennesker. Dette inkluderer også sunn mat, som selvfølgelig tilberedes på et velutstyrt, moderne Häcker-kjøkken.


Arbeidsstyrken donerer ved juletider

"Pakke med hjerte" er en kampanje fra den Øst-Westfaliske avisen "Neue Westfälische". I samarbeid med mange lokale sosiale institusjoner skriver mennesker i nød (barn og voksne) ønskelister. Ønskene har en verdi på ca 15 - 20 € per ønskeliste. Häckers arbeidsstyrke støtter denne kampanjen hvert år ved å donere 100 pakker. Konkret hjelp som leveres og oppfyller ønskene.

Miljøvennlig: DB billett- og jobbsykkelleasing

For å avlaste miljøet tilbyr Häcker sine ansatte muligheten til å komme til arbeidsplassen sin på en miljøvennlig og stressfri måte. Med moderne jobbsykkelleasing og spesielt rabatterte togbilletter har mange ansatte allerede satt kursen mot bærekraft. Tilbudet ble svært godt mottatt og dermed ble CO2-utslippet2-utslippet sterkt redusert.

Regionalt engasjement

Häcker er en del av lokalsamfunnet. Mange ansatte kommer fra regionen og bor her med familiene sine. Derfor støtter Häcker også regionale institusjoner som idrettslag, brannvesen, barnehager samt ungdoms-, dyre- og miljøverngrupper.

Regional og sosial mat

Mer enn 50 % av Häckers leverandører kommer fra en omkrets på 50 kilometer. Dette gjelder spesielt også for maten i Häcker Lounge, bedriftens kantine. De kommer for eksempel fra Bakeri Erdbrügger i Bünde. Men også drikkevarer, frukt og grønnsaker kommer fra regionalt landbruk. I tillegg bruker Häcker kun sosialt vann fra Viva con Agua til å beverte gjester. Vi gir dermed et viktig bidrag til globale vannprosjekter. Häcker tilbyr også deilig UTZ-sertifisert kaffe.

[Translate to Norwegian:] [Translate to English:] Nachhaltigkeit Produkt

Bærekraft produkt

Her kan du oppdage bærekraftige tiltak som vi iverksetter i våre kjøkkener og innbyggingshvitevarer.

Learn more

[Translate to Norwegian:] [Translate to English:] Nachhaltigkeit Unternehmen

Sustainability in the company

Learn about the services Häcker provides to make the company more sustainable.

Learn more