Bærekraft virksomhet

I tillegg til bærekraften til produktene er Häcker også kjent som en virksomhet som fremmer økologi. Bærekraftig bruk av råvarer og ressurser er et avgjørende aspekt i virksomhetens egen verdikjede.

Den tyske møbelkvalitetsforeningen (Deutsches Gütegemeinschaft Möbel – DGM) har sertifisert Häcker Küchen som en "klimanøytral produsent". Häcker Küchen har utarbeidet en detaljert CO2-balanse. I den har vi fått registrert utslipp som allerede er utlignet mot positive besparelser i selskapet, og oppveier gjenværende utslipp ved å kjøpe klimavernsertifikater. Disse sertifikatene støtter viktige klimavernprosjekter rundt i verden. For eksempel ved produksjon av fornybar energi eller skogplanting.

Fremme av unge talenter og utdanning i Häcker Küchen

Häcker har utdannet unge mennesker i forskjellige yrker innen bærekraft siden 1980 for å bidra til utvikling av egne ansatte. 100 % av de som utdannes ansettes ivirksomheten. I selskapets lange historie har over 260 unge mennesker fått hjelp til å få en god start på yrkeskarrieren.

Rekruttering av kvalifiserte unge mennesker er uunnværlig. Denne prisen bekrefter at vi fortsetter å investere i god utdanning for å forbli en attraktiv arbeidsgiver og utdanningsbedrift i fremtiden.” 

Simon Hartwich
Personalsjef


Brann

VARME PRODUSERT AV BIOMASSEKJELE

Varmen i administrasjonsbygget kommer fra kjelehuset til kjøkkenproduksjonen. Varmen genereres av fem biomassekjeler med en samlet effekt på 13 MW som fyres med treavfall fra produksjonen. Denne bruken gjør at bygningen kan varmes opp svært økonomisk og på en miljøvennlig måte. Luftmengden kan reguleres individuelt i henhold til behovet.

 Eng

182 527 kWh strøm fra vårt eget solcelleanlegg og 14 959 MWh økostrøm

Häcker har drevet et miljøstyringssystem siden 2009 og et energistyringssystem siden 2014
DIN ISO 14001 miljøstyring DIN ISO 50001 energistyring
 

Anskaffelsesstyring

Mer enn 50 % av våre leverandører befinner seg innenfor en radius på 50 kilometer fra Rödinghausen. Dette reduserer CO2-fotavtrykk og sikrer stabile forsyningskjeder. Miljøkompatibilitet og bærekraft er faktorer som ved valg av materialer er vesentlige beslutningskriterier. Når vi velger våre leverandører legger vi vekt på overholdelse av bærekraftstandarder. Leverandører av trematerialer er alle PEFC- og FSC-sertifiserte og anskaffer for det meste trevirket innenfor en radius på 150 km fra de tyske og østerrikske produksjonsstedene.
 

Elektromobilitet

Elektromobilitet har stor betydning i Häcker. Våre “poolkjøretøyer” er elektriske, det samme er firmabilene. Häcker har for tiden over 10 ladepunkter for e-kjøretøy på anlegget i Rödinghausen. 16 til vil bli lagt til om kort tid. Sykkelparkeringen er utstyrt med elektriske uttak til å lade el-sykler. For at det bærekraftige kretsløpet skal lukkes, hentes elektrisiteten i ladestasjonene fra solcelleanleggene på takene til Häckers hovedkontor.

Gå foran med et godt eksempel. Også vi i ledelsen kjører elektrisk. Det er veldig gøy å kjøre disse bilene og være utslippsfrie på veien."

Stefan Möller
Økonomileder


Hjemmekontor

Moderne – over 600 hjemmekontorjobber

I årevis har Häcker tilbudt hjemmekontor, en spesiell form for å gjøre arbeidet mer fleksibelt med tanke på sted og tid. Innenfor en stabil digitalisert infrastruktur benytter mer enn 600 ansatte muligheten til å jobbe hjemmefra eller mobilt. Dette fører til betydelig redusert drivstofforbruk og CO2-utslipp. Miljøet blir bærekraftig skånet. En mer fleksibel organisering av arbeidstiden gir også en mulighet for sunn livsbalanse.


Spise sunn mat

Sunn mat er en del av den verdibaserte familiebedriften Häcker Küchen. Häcker Lounge oppfyller dette kravet på mange måter. En hyggelig atmosfære og støydempende tiltak sørger for en ekte velværeopplevelse for ansatte og gjester. Vår cateringpartner arbeider bærekraftig og bruker spesielt regionale og sesongbaserte produkter. Disse blir også alltid tilberedt ferske uten smaksforsterkere eller lignende, slik at man med rette kan snakke om utpreget sunn mat.

Høybed

I hagen til "Kochhaus" har Häcker plantet smakfulle urter i et høybed. Disse foredler ikke bare smaken på maten, men er også spesielt ferske og ekstremt sunne. Høybedet ble laget som et prosjekt av studentene.

[Translate to Norwegian:] Herb garden
play video

[Translate to Norwegian:] Digitization

Digitalisering

Teknologi og digitalisering bestemmer vår fremtid og vår mulighet til å drive bærekraftig. Gjennom digitaliserte arbeidsprosesser avlaster vi våre ansatte for å gi dem rom til det vesentlige. Dette omfatter for eksempel

  • elektronisk ordrebehandling (eCom)
  • Sporing av vareforsendelser nesten i sanntid (logistikkcockpit)
  • ProduktPilot
  • my.Häcker Intranett inkluderer mobilapp
  • Digital Shopfloor Management
  • Q-Station produksjonsassistansesystem

my.Häcker

Med my.Häcker Intranett har Häcker en digital og dermed rask utveksling av informasjon i hele selskapet. Det er monitorer i alle bygg hvor all bedriftsinformasjon publiseres på daglig basis. I tillegg kan my.Häcker Intranett nås fra hvilken som helst PC eller fra hvilket som helst sted med hjelp av en mobilapp. Dette sikrer at alle ansatte alltid får all informasjon samtidig.

my.Häcker App

Med mobilappen my.Häcker APP kan innholdet på Häcker Intranett nås fra hvor som helst og når som helst. Dette muliggjør moderne kontinuerlig tilgjengelig informasjon 24/7.


Digital Shopfloor Management


Digital shopfloor management

Häcker har brukt digital Shopfloor Management siden 2020 for å øke produksjonsytelsen og aktivt involvere ansatte i forbedringsaktiviteter. Produksjonsprosesser analyseres, tilhørende data, nøkkeltall og mål samles inn og diskuteres sammen i Shopfloor-møtene. Dette fremmer kulturen med kontinuerlig forbedring av produksjonsprosesser. Med digital Shopfloor Management registreres data ved kilden og brukes automatisk i sanntid. Dette sparer ressurser og reduserer i mange tilfeller også energiforbruket.

Drive bærekraftig

Samlet sett fører digital Shopfloor Management til en reduksjon i administrasjonsinnsats og reduserer gjennomstrømmings- og nedetider i produksjonen.

Bærekraft produkt

Bærekraft produkt

Her kan du oppdage bærekraftige tiltak som vi iverksetter i våre kjøkkener og innbyggingshvitevarer.

Learn more 

[Translate to Norwegian:] Sustainability

Bærekraft samfunn

Häcker er spesielt engasjert i økologi og sosiale forhold. Her kan du se hvilke tiltak som kommer samfunnet tilgode.

Learn more